Üyelik Başvurusu ve Koşullar

Derneğimize üye olabilmenin koşulları şöyledir:

  • En az 2 (iki) üyenin referansını getirmek;
  • Temel faaliyet alanı olarak çeviri hizmetleriyle iştigal etmek;
  • Üyelik Andı” nı ve Başvuru formunu tam olarak doldurulmuş ve temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olarak derneğe ulaştırmak.
  • Çeviri talebinde bulunan kişi ve kuruluşlara bilgi ve danışma hizmeti verebilecek nitelikleri ve donanımı haiz bulunmak.
  • Çeviri hizmetinde kalite bilincini geliştirmek;
  • Çevirmenlerin ve sektördeki diğer profesyonellerin mesleki gelişimine ve eğitimine katkıda bulunmak;
  • Müşteri-odaklı ve kalite standartlarına uygun çalışmak;
  • Şahıs şirketlerinde şahsın kendisinin, adi ortaklıklarda ortaklardan en az birinin ve limited şirketler ve anonim şirketlerde ortaklardan en az birinin profesyonel çevirmen olması ve/veya en az bir kişinin profesyonel çevirmen olarak istihdam edilmesi;


Derneğimize üye olmak isteyen ve yukarıda belirtilen koşulları karşılayan çeviri işletmeleri iki belgeyi hazırlayıp yetkili imza ve kaşe ile tamamlayarak ePosta ile Yönetim Kuruluna gönderir. Web sitemizden indirilebilecek bu iki belge şöyledir:

  • Üyelik Başvuru Formu
  • Üyelik Andı


ÇİD Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurur. Dernekler Kanununda gösterilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe kabulü için, ilgili merciden izin almış olmaları şarttır. Yabancı uyrukluların üyeliği, Türkiye'de ikamet hakkının bulunmasına bağlıdır.

Üyelik Andı    Başvuru Formu