Yönetici OkuluYönetici Okulu

Yönetici Okulu Programı

Çeviri İşletmeleri Derneğinin amaçlarından biri de yurtdışında iş yapabilecek, nitelikli yöneticiler yetiştirmektir. Bu kapsamda planlanan Yönetici Okulu Programı ile üyelerimize, yöneticilik ve işletme alanında bilgi ve beceriler kazandırmayı ve böylece dünya çapında iş yapabilen Yöneticiler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede çalışan Yönetici Okulu, çeviri işletmecilerine dönük yönetim ve işletme bilgi ve becerileri kazandıran ve ÇİD Üyelerinin ücretsiz olarak yararlandığı bir programdır.

Çeviri işletmelerinde karşılaşılan sorunların bir gündem maddesi olarak ele alındığı bir dizi panelden oluşan Yönetici Okulu Programında ele alınan konularda tercihen akademisyen olan uzmanlar konuyu aydınlatır, katılımcılar konuyla ilgili fikir ve görüşlerini belirtir ve ilgili sorunun çözümüne ilişkin bir arayışa girilir. Bu açıdan bakıldığında, her bir oturum bir çalıştay olarak da adlandırılabilir.

Programın amacı, büyük çoğunluğu küçük işletmeler sınıfında yer alan çeviri işletmelerinin işletmeci ve yöneticilerini belirli işletme ve yönetim konuları hakkında bilgilendirmek, seçili sorunlar hakkında kendilerine interaktif bir ortamda yasal ve pratik çözümler göstermek suretiyle kendilerini eğitmek ve işletmelerini daha verimli çalıştırmalarına katkı sağlamaktır. Zira, çeviri işletmelerinin büyük çoğunluğu kurumsal bir yapıya sahip olmayan küçük işletmelerdir ve işletmecilerinin bilgi ve beceri düzeyleri işletme verimliliğini belirleyen tek unsurdur. Bu nedenle çeviri işletmelerinin verimliliklerinin arttırılması için çeviri işletmecilerinin yöneticilik ve işletme konusunda bilgi ve becerilerinin arttırılması hayati önem taşır.

Yönetici Okulu Programı çerçevesinde her bir oturum önceden belirlenen bir konuya ayrılır. Yoğun iş ortamında çalışan çeviri işletmecilerine yenilikçi uygulamaları tanıtan ve onları yasal gelişmeler hakkında bilgilendiren Yönetici Okulu oldukça önemli bir görev yapmaktadır.

 


Yönetici Okulu Hakkında bilgi sahibi olmak ister misiniz?


İletişim Formu