ASİPASİP

Akademi - Sektör İşbirliği Programı

Çeviri İşletmeleri Derneği, geliştirdiği “Akademi-Sektör İşbirliği Programı” ile her yıl onlarca üniversitede akademisyen ve öğrencilerle buluşmakta; öğrencilere piyasa deneyimlerini aktarmakta ve ülkemizin genç beyinlerinin daha iyi yetişmesine katkıda bulunmaktadır. Bir "Sosyal Sorumluluk Projesi" olarak yürütülen ve tümüyle ÇİD üyeleri tarafından finanse edilen bu program çeviri sektörü ile çeviri akademisinin toplum yararı görülen çeşitli konularda işbirliği yapmasının zeminini oluşturur. Ülkemizin her köşesindeki Mütercim Tercümanlık Bölümlerini kapsayan program çalışmaları sırasında ortaya çıkan tüm masraflar ÇİD veya ÇİD üyeleri tarafından karşılanmaktadır.

İşbirliği Programının çerçevesi içine 3 ana faaliyet girmektedir:

1. ASİP SEMİNERLERİ
2014 yılından beri devam eden seminer ve konferanslar tümüyle üyemiz olan işletmelerin temsilcilerinden sektörde belirgin deneyim kazanmış profesyoneller tarafından verilmekte ve çeviribilim öğrencilerine hitap etmektedir. Seminerler ders içerikli olmayıp, sektördeki uygulamaların ve elde edilen uygulama deneyimlerinin öğrencilere aktarılmasını hedefler ve öğrencilere analiz fırsatı sunar. Güz ve Kış Dönemlerinde ayrı ayrı planlanan "ASİP Seminerleri" konuları ve davet edilecek uzmanlar akademisyen tarafından dönem öncesinde ASİP yürütme Kurulu tarafından gönderilen listeden seçilmektedir. 

2. ASİP STAJ PROGRAMI
ASİP Staj Programı, Mütercim-Tercümanlık öğrencilerinin gerek zorunlu gerekse tercihli stajlarını seçkin çeviri işletmelerinde verimli bir şekilde yapmalarına zemin sağlama amacını taşır. ASİP Yürütme Kurulunun temel görevi mütercim-tercümanlık stajlarının ana prensiplerini ve yol haritasını belirleyerek, stajın verimli yürütülmesi amacıyla stajyer kabul edecek işletmelere sunmaktır. ASİP Yürütme Kurulu, bu prensipleri benimseyen işletmeleri ÇİD web sitesi üzerinden ilan eder. Öğrenciler bu işletmelere doğrudan başvuru yaparak görüşme yürütür.  

3. ASİP KARİYER GÜNLERİ
Bünyesinde Türkiye'nin ve dünyanın en etkin çeviri işletmelerini bulunduran ÇİD, Mütercim Tercümanlık öğrencilerini mezuniyet sonrasında da desteklemekte ve onların kendilerini geliştirerek iyi bir meslek uzmanı olmalarına zemin oluşturacak işletmelerle buluşmasına da vesile olmaktadır. Mütercim-Tercümanlık Bölümleriyle ortaklaşa planlanan Kariyer Günlerinde muhtelif etkinlikler pllanlanmakta ve meslek adaylarının etkin işletmelerle tanışması sağlanmaktadır.

Çevirmenliğin ve çeviri işletmeciliğinin gelişmesini uluslararası düzeyde desteklemek, genç çevirmen ve işletmecilerin mesleki, kültürel ve sosyal gelişimine destek olmak adına büyük önem atfettiğimiz Akademi - Sektör İşbirliği Programına siz de katılarak katkı sağlayabilirsiniz.


ASİP Hakkında bilgi sahibi olmak ister misiniz?


İletişim Formu