Çeviri Derneği

1998 yılında kurulan Çeviri Derneği, çevirinin tüm alanlarında mesleki sorumlulukla hareket eden tüm paydaşların birlikteliğini temsil eden bir mesleki örgüttür. Çevirinin ve çevirmenin öneminin toplumca kavranması, meslek unsurları arasındaki diyaloğun gelişmesi ve çeviri dünyası içinde dayanışmanın güçlenmesi derneğin başlıca hedefleridir.

Çeviri İşletmeleri Derneği’nin kuruluşu 2008 yılında esasen Çeviri Derneği’nin üyesi bulunan çeviri işletmelerinin girişimiyle gerçekleşmiştir. İşletmelerin ortak amaçları, hedefleri ve sorumluluklarının daha özel bir platformda ele alınmasının gereğine inanan işletme temsilcileri, çeviri sektörünün genel faaliyetlerinde yine Çeviri Derneği ile birlikte hareket etmek kaydıyla özelde çeviri işletmelerinin desteklenerek geliştirilmesi amacıyla ÇİD’i kurmuştur.

Çeviri Derneği hakkında ayrıntılı bilgi için ziyaret ediniz: www.ceviridernegi.org