BİGBİG
Bölgesel İşbirliği Geliştirme Programı
Çeviri işi doğası gereği kişiler ve kurumlar arasında işbirliği yapılmasını gerektirir; çünkü mevcut bir içeriğin farklı bir dile çevirisi için yapılan bir dizi çalışmanın başarısı belirleyen unsurlar arasında çeviri kuramı ve uygulamasının yanında bir dizi farklı uzmanlık alanı, kültürel unsurlar, farklı araç ve gereçler de sayılır.

Temel misyonu çeviri işletmelerinin başarısına katkıda bulunmak olan Çeviri İşletmeleri Derneği, bu nedenle, bölgemizdeki çeşitli ülkelerin çeviri sektörleriyle işbirliği ortamı oluşturmak ve sektör temsilcileri arasında işbirliği geliştirmek suretiyle çeviri işletmelerinin başarısına katkıda bulunmak amacındadır. Bu amaç doğrultusunda yakın coğrafyamız içerisindeki ülkelerin çeviri sektörleriyle ilişkiler kurulmakta ve ortak projeler geliştirilmektedir. Hedefimiz tüm bu ülkelerdeki çeviri meslek örgütleri, işletmeleri, akademisyenler ve çevirmenlerle tanışmak, diyalog ve işbirliği geliştirerek, karşılıklı deneyimleri paylaşmaktır.

Kısaca BİG olarak adlandırdığımız Bölgesel İşbirliği Geliştirme Programı sayesinde bir kısmı sınır komşumuz olan, yakın coğrafyamızda yer alan ülkelerdeki çeviri sektörlerinin paydaşlarıyla bir araya gelerek ortak hedeflerimize birlikte yönelme planları yaparken ortak kaygılarımıza birlikte çözümler aramaktayız.

Halen uluslararası platformlarda da etkin faaliyetlerini sürdüren Çeviri İşletmeleri Derneği, BİG Programı sayesinde üyelerinin faaliyetlerinin uluslararası çevrelere yayılmasına da yardımcı olacaktır. Ortaya çıkarılan artı değer ve katkı çerçevesinde, BİG ülkemizdeki çeviri sektörünün daha da gelişmesine fırsat tanıyacak ve paydaşlarımızın uluslararası ortamda etkin bir oyuncu olmasını sağlayacaktır.

BİG Programı dost ve komşu ülkelerdeki çeviri paydaşlarının da gelişmesine katkı sağlayacak bir programdır. Her ülke için belirlenen program ortağının önerileri doğrultusunda hazırlanacak ortak etkinlikler sayesinde sektör temsilcileri arasında networking oluşturmak mümkün olacak, düzenlenen eğitim, seminer ve konferans gibi etkinlikler sayesinde ise sektörlerin dünyadaki gelişmeleri takip etmesine fırsat verilecektir.


Çeviri İşletmeleri Derneği, geliştirdiği “Akademi-Sektör İşbirliği Konferansları” projesiyle her yıl onlarca üniversitede akademisyen ve öğrencilerle buluşmakta; onlara piyasa deneyimlerini aktarmakta ve ülkemizin genç beyinlerinin daha iyi yetişmesine katkıda bulunmaktadır.

 

BİG Hakkında bilgi sahibi olmak ister misiniz?


İletişim Formu