Üyelik Türleri

Çeviri İşletmeleri Derneği üç tür üyelik sunar:

  • Fert Üye: Hiçbir çalışanı olmayan, tek başına çalışan fert firma niteliğindeki gerçek kişi üye "Fert Üye" olarak kabul edilir.
  • Kurumsal Üye: Bir sermaye şirketi statüsündeki üye veya en az 1 (bir) kişi istihdam ederek işveren konumuna giren bir fert firma Kurumsal Üye olarak adlandırılır. Derneğe üye olduklarında Fert firma statüsünde olan üyeler doğrudan istihdama gitmeleri halinde kendiliğinden istihdama gittikleri tarihten itibaren "Kurumsal Üye" statüsüne geçer.
  • Onursal Üye: İnsanlığa, ülkeye, çeviri sektörüne, çeviri mesleğine veya derneğe önemli hizmette bulunan veya bağış yapanlardan uygun görülenlere Onur Belgesi verilebilir ve bunlar derneğe Onursal Üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelik koşulları şöyledir:
  1. Onursal üyelik için Yönetim Kurulu kararı alınması yeterlidir.
  2. Onursal üyeler giriş aidatı veya yıllık aidat ödemez.
  3. Onursal üyeliğin süresi, kararı alan yönetim kurulunun görev süresiyle sınırlıdır.
  4. Onursal Üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanma hakları yoktur.
  5. Onursal üyelerin Derneğin Onur Kurulu, Danışma Kurulu ve Etik Kurulu haricindeki kurularda görev alma haklan yoktur.
  6. Onursal üyelerin derneğin mal varlığında hakkı veya yükümlülüklerinde sorumluluğu yoktur.
  7. Onursal Üyeler ve Onur Belgesi alanlar için ayrı bir üyelik defteri de tutulur.