Üyelik Andı

Üye bir Çeviri İşletmesi olarak,

 1. İşletmem adına şahsen gerçekleştirdiğim tüm iş ve işlemlerde ülkemin yasa ve yönetmeliklerinin, işimin ve mesleğimin kurallarının ruhuna ve özüne sadık kalacağım; çalışan personelimin de işletmem adına gerçekleştirdikleri iş ve işlemlerde aynı sadakate riayetini şart koşacağım;

 2. Rakiplerime, müşterilerime, topluma ve iş ve meslek ilişkisi içinde bulunduğum herkese karşı dürüst olacağım; tüm iş ve mesleklerin onur ve saygınlığını tanıyacağım ve benimseyeceğim;

 3. İşletmemin tüm çalışmalarında Türkçenin korunması ve geliştirilmesine özen gösterilmesini sağlayacağım;

 4. İşimi ve mesleğimi topluma hizmet etmek üzere fırsat olarak göreceğim;

 5. İşimi ve mesleğimi yücelteceğim; en yüksek iş ve meslek ahlakı standartlarını geliştirmek ve uygulamak için elimden gelen gayreti sarf edeceğim;

 6. İşletmemin ürün ve hizmetlerini kamuoyuna sunarken yapacağım tanıtım ve reklamlarda dürüstlük ilkelerine bağlı kalacağım; bu işlerle görevli kişilerin de aynı dürüstlük ilkesi içerisinde hareket etmesi için gerekli tedbirleri alacağım;

 7. İşletmemin verimli çalışmasını sağlamak ve kar ettirmek için çaba sarf edeceğim; işletmemin karlılığını ve verimliliğini arttırmak için bilgi ve görgümü arttıracak olanakları kollayacak ve değerlendireceğim;

 8. İşletmem için çalışan personele her zaman hakkaniyetle davranacağım; onların daha iyi koşullarda çalışması için gereken ortamı hazırlayacağım; onların bilgilerini, görgülerini, verimliliklerini ve sonuçta kazancını arttırmalarına yardımcı olacağım;

 9. Rakiplerimle yapacağım ticari rekabette doğruluktan ayrılmayacağım; haksız rekabet olarak yorumlanacak veya böyle bir sonuç doğuracak herhangi bir fiil içine girmeyeceğim ve çalışanlarımın da böyle bir fiil içine girmemesi için gerekli tedbirleri alacağım;

 10. Çeviri İşletmeleri Derneğine üye olan ve dolayısıyla rakibim olan çeviri işletmelerini dostum olarak belleyeceğim;

 11. Çeviri İşletmeleri Derneğine üye olan bir işletmede çalışan personele benim işletmemde çalışması konusunda görüşme yapmayacağım, istihdam teklif etmeyeceğim; herhangi bir üye işletmede çalışıyorken benim işletmemde çalışmak üzere başvuru yapan personelle söz konusu işletmeden ayrılmadan önce herhangi bir iş görüşmesi yapmayacağım; önceden üye bir işletmede çalışmış ve benim işletmeme çalışmak üzere başvuru yapmış personel adayını o personeli istihdam etmiş olan işletmeden muvafakat almadan işe almayacağım; bu esaslara çalışanlarımın da tam olarak uyması için gereken tedbirleri alacağım;

 12. İşletmemin faaliyetleri sırasında müşterilerimle ilgili edindiğim bilgileri ve sırları müşterilerimin izni olmadıkça, ticari ilişkim son bulsa dahi ifşa etmeyeceğim; personelimin de bu sır saklama kuralına uymasını sağlayacağım; aksine davranan personeli bir daha çalıştırmayacağım ve diğer üye işletmeleri bu kişiler hakkında bilgilendireceğim;

 13. Çeviri İşletmeleri Derneğine üye olan bir işletmenin mesleki yeterliliği aleyhinde konuşmayacağım veya yorumda bulunmayacağım; bir başka üye işletme tarafından yapılarak teslim edilen bir iş üzerinde işletmemden yorum istenmesi halinde haksız herhangi bir eleştiri veya yorumda bulunmayacağım; yorumlarımda tarafsızlık ve dürüstlük ilkesinden ayrılmayacağım;

 14. Müşteriler veya üyeler arasında ortaya çıkan bir ihtilaf durumunda, Çeviri İşletmeleri Derneğinin kuracağı hakem kurulunun alacağı karara tam olarak riayet edeceğim;

Temsil ettiğim çeviri işletmesi adına beyan ve taahhüt ederim.