Çeviri İşletmeleri Toplantısı 2017 Aralık - İstanbul

Değerli Dostlarım,

Biliyorsunuz, Meslek Odası gibi düzenleyici nitelikte bir STK olmayışımız nedeniyle, resmen asgari bir fiyat belirleme şansımız yok. Zaten ülkemizde bu şekilde kurulu bir çeviri meslek odası da yok.  Ancak, görüyoruz ki ÇİD üyeleri çeviri piyasasında satış politikaları ve fiyatlarının belirlenmesinde en önemli rolü oynamaktadır. ÇİD üyelerinin belirlediği ve uyguladığı fiyatlar piyasada esas kabul edilmekte ve diğer tüm çeviri işletmeleri bu fiyat politikasını takip etmektedir. Bu nedenle, bağlayıcı olmamasına rağmen, bu toplantıdan çıkacak sonucun 2018 yılında çeviri piyasasında hakim olacağını düşünüyorum.

GÜNDEM: 2018 yılında çeviri fiyatları ne olacak?
Artık emeğimizin fiyatını belirleme zamanı gelmiştir. Bu toplantımızda bu önemli konuyu masaya yatırmayı planlıyoruz. Her işletmenin fikir ve düşüncelerini serbestçe ifade edeceği bir ortamı hazırlıyoruz. Amacımız bu toplantıda, piyasaya hakim fiyat ve tutumu belirlemeye çalışacağız.

GÜNDEM:  Komşu ülke çeviri sektörleriyle ilişkilerimiz
Bildiğiniz üzere İpek Yolu projesi kapsamında tüm dünya ülkelerindeki çeviri sektörleriyle ilişkiler geliştirmeyi ve Türkiye’yi bir çeviri üssü haline getirmeyi planlıyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalara başladık ve birkaç farklı çalışma ekibi sayesinde önemli bir mesafe de kat ettik. Şimdi hazırlandığımız konu ise ülkeler arasında ikili ve üçlü ilişkiler geliştirme çalışmalarını organize etmektir. Türk Çeviri Sektörü dünyada birleştirici ve düzenleyici bir konuma ulaşma hedefiyle hareket etmektedir. Bu noktada üyelerimizin değerli fikir ve düşüncelerini almayı ve çalışma kurulunun planlarını müzakere etmeyi istiyoruz.

GÜNDEM: EUATC Üyeliği bizlere ne gibi destek alanları açıyor?
ÇİD’in EUATC üyeliği birkaç nedenli önemlidir. Basın toplantısında da açıkladığım gibi, sadece Avrupa ülkelerindeki çeviri sektörleriyle buluşmak ve bir network oluşturmak değil, aynı zamanda üye işletmelerimizin ve tüm çeviri sektörünün AB fonlarından yararlanarak çok değerli bilgi ve deneyimlerin aktarılması suretiyle gelişmesine vesile olması açısından da önemlidir.

Yönetici Okulu
Sevgili Talat Yazıcı’nın moderatörlüğünü yaptığı yönetici okulunda bu ay işletmemizi farklı kılmanın yöntemleri hakkında bilgi alacağız. Her piyasada olduğu gibi bizim piyasamızda da ciddi bir rekabet söz konusu iken, kendisini farklı konuşlandıran işletmelerin karlı bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Peki, işletmenizi farklılaştırmanın yolları nedir?
 
Toplantı tarihi 26 Aralık 2017
Moderatör Dilek Yazıcı
Organizasyon Başkanı Cihan Başarır
GÜNDEM
19.00 Kayıt – Networking
19.30
  • Açılış konuşması
  • Basın Toplantımız
  • Komşu ülkelerle ilişkiler koordinatörlüğünün çalışmaları
  • 2018 Fiyat politikası
Rafet Saltık
19.45 Komşu ülkelerin çeviri sektörleriyle ilişkiler Giray Ergin
19.55 Basın ile ilişkilerde püf noktası Sait Ravanoğlu - Dünya Gazetesi Bölgeler Müdürü
20.10 Yönetici Okulu
Bütçe ve İşletme Yönetimi
Sinan Öklü
Bankacı, İşletme Rehberi
21.00 ARA  
21.15 Çeviri İşletmelerinde Bütçe Hazırlama ve Fiyatlandırma Tahsin Karamahmutoğlu
Mirora Çeviri Ltd.
21.45 Açık müzakere
2018 Çeviri fiyatları ne olmalı?
 
22.30 Kapanış