Hedefler

Kısa vadeli hedefler:

Türkiye'deki çeviri işletmelerini tek bir çatı altında toplayarak, birlikte hareket etmelerine olanak sağlayacak kurumsal yapıyı kurmak ve sağlanacak uzlaşma ile sektörü düzenleyici standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak.

Orta vadeli hedeflerimiz:  
  • Etik ilkelerin uygulanması ve denetlenmesi çerçevesinde gerektiğinde yaptırım gücünün oluşturulmasına katkıda bulunmak ve bu amaca yönelik sektörel tahkim kurulunun oluşturulmasını sağlamak,
  • Hazırlanacak olan sözleşmeler ile hukuki sorunların en aza indirgenmesini sağlamak,
  • Çeviri işletmelerinde mesleki kurallar ve iş prensipleri geliştirerek ortak bir mesleki anlayışın yerleşmesini sağlamak,
  • Hizmet standartlarının kararlaştırılıp etkin bir şekilde duyurulmasını sağlamak.

Uzun vadeli hedeflerimiz: 
  • Çeviri işletmelerinin kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum örgütleriyle beraber hareket etmesini sağlamak,
  • “Andlı çeviri” kavramının yeniden ele alınabilmesini sağlamak
  • Fikri mülkiyet ve diğer yasaların hazırlanmasında etkin taraf olmaya gayret etmek
  • Müşteri nezdinde hizmet tanımlarının ve kalite süreçleri bilinçlendirme çalışmalarının sonuç vermesini sağlamak
  • Tedarikçiler, müşteriler ve çözüm ortakları için güvenilir ve etkin bir örgüt mahiyetine bürünmek.