İçerik Pazarlamasında Altın Kalite


‘’Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçlarını karşılama yeterliliğine dayanan özelliklerin toplamıdır.’’ İSO 8042 kriterleri kaliteyi böyle tanımlıyor.
Buna benzer bir yaklaşım ile Amerikan Kalite Derneği (ASQ), ‘’ Kalite, bir mal ya da hizmetin belirli bir gerekliliği karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür. ‘’ şeklinde kalite kavramına açıklık getiriyor.
 
Pazarlamada Post-Modern dönem olarak adlandırdığımız günümüzde, kalite kavramı da bana göre kabuk değiştiriyor. Artık yeterlilik, gereklilik, standart gibi sözcükler müşteri için karar verme noktasında tek ölçüt olmayabilir. Ürün ve hizmetlerin her alanında kıyasıya bir rekabet olması, teknoloji sayesinde bunların taklitlerinin veya muadillerinin çok çabuk üretilebiliyor olması firmalar için ‘’yeterli olmaktan fazlasını’’, ‘’gerekliliklerin ötesine geçmeyi’’ ve ‘’standartların üzerinde işler yapmayı’’ zorunlu hale getirdi. Günümüzde ekonominin tek patronu vardır, o da tüketicidir. Kalite dediğimiz şey de değişen bu tüketici profilinin beğenisi kazanacak yeni değerleri içinde barındırmalıdır.
 
Peki kaliteli içerik nedir? Alanında iyi içerik pazarlamacıları, metin yazarları, dokümantasyon sektörü çalışanları için modern profil neyi gerektiriyor? Bu modernlikten kastettiğim günümüz pazarlama araçları (sosyal medya, internet, veri teknolojileri) ile geleneksel yöntemleri verimli bir şekilde koordine etme yetisine sahip olmasıdır.
 
İçerik; işletmelerin ürün ve hizmetlerine değer katabilecek ya da sahip olduğu değerleri en iyi yansıtabilecek araçların başında geliyor. İçerik pazarlamacılarının olası katkısı bu yüzden oldukça önemlidir. Yetersiz ve kalitesiz içerik en güzel işleri vasat olarak damgalayabilirken, özenle hazırlanmış ve üslubu doğru bir içerik benzer işler arasından bir tanesinin sıyrılmasını da sağlayabilecektir. İşinize yönelik literatür ve kurumsal üslup, kaybetmeye tahammülünüzün olmayacağı değerlerdir. Öyle ki işletmeler olarak farkına varmanız gereken temel gerçek şudur: İş dünyası ‘’iletişim’’ olgusunun etrafında şekillenmekte ve bu bağlamda İletişim kanallarınızdan her hangi birinde yaşanacak bir aksaklık kaliteli üretim ya da kaliteli hizmet vaadinizin müşteriye ulaşmasına da engel olacaktır. İyi iletişim ise ancak iyi projelerle ve bunların özelliklerini ön plana çıkaracak doğru dokümantasyon ile sağlanabilir.
 
Strateji
 
En iyi içerik pazarlamacıları başarılarını neye borçlu? Onlardan ne öğrenebilir, kendi işiniz için neyi kopyalayabilirsiniz? En iyi içerik pazarlamacıları sizin yapmadığınız neyi yaptılar?

America Content Marketing Institute/MarketingProfs kurumu bununla ilgili geçtiğimiz aylarda ciddi bir araştırma gerçekleştirdi. 109 ülkede 5000’in üzerinde pazarlamacı görüşleri alınarak ‘’B2B İçerik pazarlaması 2015 kriterleri, bütçeleri ve trendleri-Kuzey Amerika’’ çalışmasın ortaya çıkardığı bazı kilit noktalar şu şekide:
Araştırmanın ortaya çıkardığı en önemli nokta; başarılı içerik pazarlamacıları dokümante edilmiş bir stratejiye sahipler ve bunu dikkatle takip ediyorlar. Çalışmanın sonuçlarına göre içerik  pazarlamacılarının yalnızca % 35’i bu stratejiyi uyguluyorlar. (% 48’i bir stratejilerinin olduğunu yalnız bunun dokümantasyonunun olmadığını söylüyor) Dokümantasyonu yapılmış bir stratejisi olanlardan % 60’ı kendini etkin bir içerik pazarlamacısı olarak tanımlarken, bunlardan yalnızca % 11’i kendini az etkin olarak tanımlıyor. Bir stratejisi olmayanlarda ise etkinlik oranı %7’ye düşüyor.
Pazarlama bilimi ve buna bağlı disiplinlerde olduğu gibi içerik pazarlaması da belirli dinamiklere bağlı çalışıyor. Yaratıcılık, bilgi, pazar deneyimi, hedef dildeki kültürel farkındalığınız elbette bu işin doğası gereği başarının bir parçasıdır. Buna mukabil bir strateji etrafında toplanmadıkça veyahut konjonktüre göre hızlı şekil alabilen taktiklerle donatılmadıkça bu kavramların fayda getirisi tesadüflere bağlı ve dönemsel olacaktır.
Buradan çıkaracağınız en önemli sonuç; kendiniz için bir içerik pazarlaması stratejisi tanımlayın ve kayıt altına alın. Yaptığınız işlerde sık sık buna başvurun. ‘’Söz uçar, yazı kalır.’’

Saygılarımla,
Kartal Koray Yonca