Çeviri Sektörü - Akademisyenler ZirvesiKuruluşundan beri çalışmalarını çeviri akademisyenleriyle istişare halinde yürüten Çeviri İşletmeleri Derneği 2017 yılında ülkemizde ilk kez Çeviri Sektörü ve Akademisyenler Buluşması adıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmelerde, akademisyenlerin sürdürülen işbirliği noktasındaki talep ve isteklerini daha rahat dile getirme fırsatı bulmaları nedeniyle bu tür toplantıların düzenli hale getirilmesi istenmesi üzerine ÇİD Yönetim kurulu tarafından bu toplantıların her yıl tekrarlanması kararı alınmıştır.

Toplantının katılımcıları akademi tarafında üniversitelerin mütercim tercümanlık ve çeviribilim programlarında halen öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi veya uzman olarak görev yapanlar ile bu bölümlerde hizmet vermiş ve emekli olmuş hocalardır. Toplantının sektör tarafındaki katılımcıları ise Çeviri İşletmeleri Derneği’nin üyeleridir.

Toplantının amaçlarından biri Mayıs ayında tamamlanma eşiğinde bulunan bir öğretim yılında daha gösterdikleri özverili çalışmalar için, umudumuz olan gençlere ve ülkemizin geleceğine yaptıkları katkılar için değerli akademisyenlerimize çeviri işletmeleri adına teşekkür etmek ve ayrıca daima ileriyi hedefleyen çabalarının çeviri sektöründe biz işletmeler için de yol gösterici nitelik taşıdığını vurgulamaktır… Reel sektör temsilcileri olarak, çeviri işletmeleri, akademisyenlerimizin gelecekte meslektaşımız sıfatıyla aramıza katılacak olan gençlere verdiği katkıları önemsemekte, çalışmalarımızda kendilerine destek olacak programlara ağırlık vermektedir.

ÇİD tarafından ASİP çerçevesinde sürdürülen seminerler dizisi bunun en önemli ayağını oluşturmaktadır. Söz konusu seminerleri sunan üyelerimiz sektörde yüksek deneyim elde etmiş uzmanlardan oluşmaktadır. Hiçbir karşılık gözetmeksizin sürdürülen seminer ve konferanslar tümüyle ÇİD üyeleri tarafından finanse edilmekte, program izin verdiği ölçüde ülkenin her köşesindeki üniversiteler ziyaret edilmektedir.

Akademi – Sektör İşbirliği Programı kapsamındaki çalışmalarının istişare edildiği, geçmiş dönemde yapılan çalışmaların değerlendirilerek gelecek dönemde geçerli olacak plan ve projelerin müzakere edildiği Çeviri Sektörü – Akademisyenler Buluşması’nın adı 2018 yılında yapılan 2. Toplantıdan sonra “Çeviri Sektörü – Akademisyenler Zirvesi’ olarak değiştirilmiştir.

Dileyen akademisyenler bu toplantılarda söz alarak özel değerlendirmelerde bulunmakta, sektör ve akademi arasındaki işbirliğine katkıda bulunacak plan ve projeleri hakkında sunum yapmaktadır. Yapılacak sunum ve konuşmalar için önceden ASİP Yürütme Kurulu’na bilgi verilmesi gerekmektedir.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Sn. Işın Bengi İnal’ın yaptığı Çeviri Sektörü – Akademisyenler Zirvesi tümüyle ÇİD tarafından organize ve finanse edilmektedir.

Çeviri Sektörü - Akademisyenler Zirvesi Hakkında Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçiniz.


İletişim Formu