Yönetici Okulu Programı

Yönetici Okulu Programı üyelere doğrudan yönetim ve işletme bilgi ve becerileri kazandırma amacı taşıyan ve ÇİD Üyelerinin ücretsiz olarak yararlandığı bir programdır.

Çeviri işletmelerinde karşılaşılan sorunların bir gündem maddesi olarak ele alındığı bir dizi panelden oluşan Yönetici Okulu Programında ele alınan konularda tercihen akademisyen olan uzmanlar konuyu aydınlatır, katılımcılar konuyla ilgili fikir ve görüşlerini belirtir ve ilgili sorunun çözümüne ilişkin bir arayışa girilir. Bu açıdan bakıldığında, her bir oturum bir çalıştay olarak da adlandırılabilir.

Programın amacı, büyük çoğunluğu küçük işletmeler sınıfında yer alan çeviri işletmelerinin işletmeci ve yöneticilerini belirli işletme ve yönetim konuları hakkında bilgilendirmek, seçili sorunlar hakkında kendilerine interaktif bir ortamda yasal ve pratik çözümler göstermek suretiyle kendilerini eğitmek ve işletmelerini daha verimli çalıştırmalarına katkı sağlamaktır.

Bu programı geliştirmede bizi motive eden etkenler, çeviri işletmelerinin yöneticilerinin büyük çoğunluğunun çeviri sektöründe başarı kazanan ve ardından girişimde bulunarak bir işletme kuran meslek uzmanlar olması ve bu işletmecilerin büyük çoğunluğunun işletme eğitim zeminine sahip olmaması oldu. Aslında sadece bu nedenle çeviri işletmecileri işletmeyle ilgili konularda duygularına bağlı karar verme eğilimi gösterir.

Çeviri işletmelerinin büyük çoğunluğu kurumsal bir yapıya sahip olmayan küçük işletmelerdir ve işletmecilerinin bilgi ve beceri düzeyleri işletme verimliliğini belirleyen tek unsurdur. Bu nedenle çeviri işletmelerinin verimliliklerinin arttırılması için çeviri işletmecilerinin yöneticilik ve işletme konusunda bilgi ve becerilerinin arttırılması hayati önem taşır. 

Yönetici Okulu Programı çerçevesinde her bir oturum önceden belirlenen bir konuya ayrılacaktır. Ele alınmasını tercih ettiğiniz konular varsa, lütfen program yürütme kuruluyla irtibatı geçin. Belirlenen konularda fikir ve düşünce belirtmek isterseniz ilgili toplantıda oturum başkanının moderatörlüğü içinde süre kullanabilirsiniz.

Yönetici Okulu Programının, özellikle işlerimizi takip ederken yenilikçi uygulamalardan ve yasal gelişmelerden uzak kalmamak yolunda biz çeviri işletmecileri için önemli bir vasıta olacağına inanıyoruz. Katkılarınız için şimdiden teşekkür eder, tüm işletmecilerimize hayırlı ve bol kazançlı işler dileriz